Patronat medialny

OFERTA OBJĘCIA PATRONATEM MEDIALNYM

Polska Telewizja w Holandii p-tv.nl to nowatorski projekt skierowany głownie do Polonii, jak i wszystkich obywateli krajów Beneluksu. Priorytetowymi założeniami jest nacisk na integracje kulturową. Nie zapominajmy jednak, iż kultura to nie wszystko. Jedną z wielu kluczowych dróg rozwoju każdego człowieka jest pogłębianie własnych pasji. Jesteśmy po to, aby poszerzać horyzonty i wskazywać możliwe drogi rozwoju Polonii na emigracji.

 1. Wydarzenie – konkurs, wystawa, koncert, spotkanie lub inna impreza, które objęte zostaną patronatem medialnym
 2. Patron medialny – strona p-tv.nl, na której umieszczone zostaną informacje dotyczące wydarzenia.
 3. Organizator – firma (instytucja), z którą p-tv.nl może zawrzeć umowę dotyczącą objęcia patronatu medialnego.

Przedmiotem niniejszej oferty jest określenie zasad współpracy w ramach Patronatu Medialnego.

Patron medialny zobowiązuje się do:

 1. Umieszczenie na stronach p-tv.nl zapowiedzi Wydarzenia, przynajmniej na kilka dni przed jego rozpoczęciem.
 2. Umieszczenie loga Organizatora Wydarzenia na stronie głównej Patrona medialnego.
 3. Umieszczenie baneru reklamującego konkretne Wydarzenie.
 4. Umieszczenie relacji z Wydarzenia (np. tekst, materiał wideo, fotogaleria).
 5. Propagowanie Wydarzenia na oficjalnym koncie na różnych portalach społecznościowych (Facebook, Tweeter, Instagram, YouTube, oficjalna strona internetowa).

Organizator zobowiązuje się do niżej wymienionych czynności:

 1. Nadanie p-tv.nl statutu Patrona Medialnego.
 2. Zapewnienie akredytacji dziennikarskiej dla 2-4 osób na Wydarzenie.
 3. Umieszczenie logo i nazwy p-tv.nl na wszelkich materiałach drukowanych promujących Wydarzenie (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, program, zaproszenia).
 4. Umieszczenie logo i nazwy p-tv.nl w reklamie prasowej, zewnętrznej, radiowej oraz telewizyjnej (w przypadku gdy takie powstaną).
 5. Zapewnienie możliwości powieszenia baneru i/lub postawienia stojaka reklamowego podczas Wydarzenia oraz umieszczenie logo p-tv.nl na ściance reklamowej.
 6. W przypadku wydarzeń biletowanych przekazanie kilku biletów/zaproszeń do rozlosowania wśród naszych odbiorców.
 7. Zapewnienie możliwości rozdawania gadżetów i ulotek w trakcie Wydarzenia oraz umożliwienie promocji firm ściśle współpracujących z p-tv.nl (wg osobnych ustaleń).
 8. Zapewnienie przeprowadzenia wywiadów na wyłączność z gwiazdami oraz osobami o statusie VIP podczas Wydarzenia.

Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy.


Porozumienie wygasa po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiązań z niego wynikających. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej oferty wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.